Zarządzenia z 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Łasku

Zarządzenie Nr 2 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku za rok 2019

Zarządzenie Nr 3 z dnia 31.01.2019 w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 4 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 5 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 6 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 7 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 8 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu grupy edukacyjno-terapeutycznych dla osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie w 2019 roku

Zarządzenie Nr 9 z dnia 29 marca 2019 r w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 10 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 11 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 12 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 13 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 14 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 15 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planiewydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 16 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 17 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zastępowania Kierownika MGOPS w Łasku podczas nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą

Zarządzenie Nr 18 z dnia 23 maja 2019 r.  w sprawie naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze w 2019 roku

Zarządzenie Nr 19 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 20 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie w planie wydatków wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 21 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru

Zarządzenie Nr 22 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 23 z dnia 4 lipca 2019 r. w sparwie zmiany Zarządzenia Nr 9  Kierownika MGOPS w Łasku w sprawie rejonów opiekuńczych w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 25 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 26 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 27 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 28 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

Zarządzenie Nr 29 z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 30 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobinngowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Spolecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 31 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie  wprowadzenia zmiany do zasad (polityki) rachunkowości w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 32 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w procedurach postępowania przy realiazacji zadań w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 33 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powolania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko instruktora terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej

Zarządzenie Nr 34 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w procedurze postępowania przy realizacji zadań w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 35 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków w zakresie jakości i ilości wydawanych posiłków oraz jadłospisów przygotowywanych dla dzieci dożywianych

Zarządzenie Nr 36 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Harmonogramu kontroli przestrzegania zasad i warunków w zakresie jakości i ilości wydawanych posiłków oraz jadłospisów w ramach programu osłonowego

Zarządzenie Nr 37 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 38 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 39 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 40 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 41 z 31 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Punktu Konsultacyjnego w Łasku

Zarządzenie Nr 42 z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Łasku

Zarządzenie Nr 43 z 30 września 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 44 z 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 45 z 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 46 z 1 października 2019 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizayjnego MGOPS w Łask

Zarządzenie Nr 47 z 1 pażdziernika 2019 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasku

Zarządzenie Nr 48 z 1 października 2019 roku w sprawie powołania Skladu Rady Programowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łasku

Zarządzenie Nr 49 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Zarządzenie Nr 50 z 31 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 51 z 31 pażdziernika 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 52 z 31 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku ma rok 2019

Zarządzenie Nr 53 z 31 października 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 54 z 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w rejonach opiekuńczych w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 55 z 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 56 z 4 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych

Załącznik  do Zarządzenia Nr 56 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 57 z 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 58 z 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 59 z 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 60 z 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 61 z 4 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie Pracy MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 62 z 4 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

Zarządzenie Nr 63 z 4 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania 

Zarządzenie Nr 64 z 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Punktu Konsultacyjnego

Zarządzenie Nr 65 z 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 66 z 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 67 z 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 68 z 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatkow MGOPS w Łasku na rok 2019

Zarządzenie Nr 69 z 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2020

Zarządzenie Nr 70 z 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Programu na rok 2020

Zarządzenie Nr 71 z 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie Nr 72 z 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Zarządzenie Nr 73 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Placówki Wsparcia Dziennego w Łasku

Zarządzenie Nr 74 z 31 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-26
Data publikacji:2020-02-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Nowaczyk
Liczba odwiedzin:822