Zarządzenia z 2021 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 1 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2021 w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 2 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie odwołania i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 3 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania składu Rady Programowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łasku

Zarządzenie Nr 5 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 6 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia zasad zakrywania ust i nosa przez pracowników MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 7 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznych w MGOPS w Łasku w 2020 roku

Zarządzenie Nr 8 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia zasad zakrywania ust i nosa przez pracowników MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 16 z 1 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Łasku oraz Zarządzenie Nr 9 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Łasku

Zarządzenia Nr 10 z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości większej niż 20 000 złotych i mniejszej niż 130 000 złotych w MGOPS w Łasku

Zarządzenia Nr 11 z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 12 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasad zaszeregowania, przeszeregowania i awansowania pracowników MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 13 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2018 z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie rejonów opiekuńczych w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 14 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 15 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 16 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 17 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 18 z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko asystenta rodziny w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 19 z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łasku

Zarządzenie Nr 20 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 21 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w WTZ w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 22 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie pracy zdalnej w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 23 z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczestników WTZ w Łasku

Zarządzenie Nr 24 z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom WTZ w Łasku

Zarządzenie Nr 25 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawieskróconego czasu pracy pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasku

Zarządzenie Nr 26 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 27 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 28 z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 29 z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasku

Zarządzenie Nr 30 z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasku

Zarządzenie Nr 31 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasku

Zarządzenie Nr 32 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela

Zarządzenie Nr 33 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawieustalenia dnia wolnego od pracy w 2021 roku w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łasku

Zarządzenie Nr 34 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 35 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 36 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 37 z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie rejonów opiekuńczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 38 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 39 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 40 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie rejonów opiekuńczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 41 z dnia 06 lipca 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 43 z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 44 z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 45 z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 46 z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 47 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Sppołecznej w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 48 z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Burmistrza Łasku Nr 196 z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 49 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 50 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 51 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania składu Rady Programowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łasku

Zarządzenie Nr 52 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Burmistrza Łasku Nr 223 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 53 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie rejonów opiekuńczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 54 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 55 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 56 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 57 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 58 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 59 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku z dnia 30 października 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Łasku

Zarządzenie Nr 60 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2021 Kierownika MGOPS w Łasku z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 61 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 62 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 63 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 64 z dnia 05 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracownikóa socjalnych zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 65 z dnia 05 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2020 Kierownika MGOPS w Łasku z dnia 28 sierpnia 2020 w sprawie wprowadzenia okresowej oceny pracownikóa MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 66 z dnia 08 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łasku

Zarządzenie Nr 67 z dnia 08 listopada 2021 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 68 z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 69 z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 70 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 71 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 72 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 73 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 74 z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 75 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży i obuwia jako roboczego oraz zasad wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży

Zarządzenie Nr 76 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2021 roku w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łasku

Zarządzenie Nr 77 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2022 roku w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela dla pracowników MGOPS w Łasku i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasku

Zarządzenie Nr 78 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wstępnych kwot dochodów i wydatków przyjętych na rok 2022 w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 79 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:mgops
Data utworzenia:2020-12-29
Data publikacji:2020-12-29
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:administrator
Liczba odwiedzin:683