Zarządzenia z 2021 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 1 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2021 w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 2 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie odwołania i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 3 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania składu Rady Programowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łasku

Zarządzenie Nr 5 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 6 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia zasad zakrywania ust i nosa przez pracowników MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 7 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznych w MGOPS w Łasku w 2020 roku

Zarządzenie Nr 8 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia zasad zakrywania ust i nosa przez pracowników MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 16 z 1 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Łasku oraz Zarządzenie Nr 9 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Łasku

Zarządzenia Nr 10 z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości większej niż 20 000 złotych i mniejszej niż 130 000 złotych w MGOPS w Łasku

Zarządzenia Nr 11 z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 12 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasad zaszeregowania, przeszeregowania i awansowania pracowników MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 13 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2018 z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie rejonów opiekuńczych w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 14 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 15 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 16 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 17 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 18 z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko asystenta rodziny w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 19 z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łasku

Zarządzenie Nr 20 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w MGOPS w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 21 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w WTZ w Łasku na rok 2021

Zarządzenie Nr 22 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie pracy zdalnej w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 23 z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczestników WTZ w Łasku

Zarządzenie Nr 24 z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom WTZ w Łasku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:mgops
Data utworzenia:2020-12-29
Data publikacji:2020-12-29
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:administrator
Liczba odwiedzin:376