Zarządzenia z 2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 1 z 2 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2020 rok

Zarządzenie Nr 2 z 2 stycznia 2020 roku w zmiany rejonów opiekuńczych

Zarządzenie Nr 3 z 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków na rok 2020

Zarządzenie Nr 4 z 10 lutego 2020 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 5 z 10 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Kontroli Zarządczej w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 6 z 10 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia procedur przechowywania i postępowania z kluczami w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 7 z 17 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia w MGOPS w Łasku procedury dotyczącej objęcia osoby bezdomnej Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności

Zarządzenie Nr 8 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zmian w Regulaminie Pracy MGOPS

Zarządzenie Nr 9 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zmian w rejonach opiekuńczych w MGOPS

Zarządzenie Nr 10 z 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS

Zarządzenie Nr 11 z 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków w MGOPS 

Zarządzenie Nr 12 z 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS

Zarządzenie Nr 13 z 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS 

Zarządzenie Nr 14 z 12 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego

Zarządzenie Nr 15 z 31 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Punktu Konsultacyjnego w Łasku

Zarządzenie Nr 16 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2020

Zarządzenie Nr 17 z 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Punktu Konsultacyjnego w Łasku

Zarządzenie Nr 18 z 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2020

Zarządzenie Nr 19 z 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2020

Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Łasku z 9 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinego w Łasku

Zarządzenie Nr 20 z 25 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Łasku

Zarządzenie Nr 21 z 25 maja 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasku

Zarządzenie Nr 22 z 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2020

Zarządzenie Nr 23 z 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2020

Zarządzenie Nr 24 z 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2020

Zarządzenie Nr 25 z 8 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Regulaminie ZFŚS

Zarządzenie  Burmistrza Łasku w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie z 30 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia przerwy wakacyjnej w Punkcie Konsultacyjnym w Łasku

Zarządzenie z 30 czerwca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia dzialalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasku

Zarządzenie Nr 33 z 8 lipca 2020 roku w sprawie wznowienia działalności WTZ w Łasku

Zarządzenie Nr 34 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla sprzętu silnikowego posiadanego i użytkowanego przez MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 35 z 24 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 37 z 28 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Punktu Konsultacyjnego w Łasku

Zarządzenie Nr 38 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w MGOPS w Łasku

Zarządzenie Nr 39 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w MGOPS w Łasku w 2020 roku

Zarządzenie Nr 40 z 31 lipca 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2020

Zarządzenie Nr 41 z 31 lipca 2020 roku w prawie zman w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2020

Zarządzenie Nr 42 z 31 lipca 2020 roku w sprawie zman w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2020

Zarządzenie Nr 43 z 31 lipca 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2020

Zarządzenie Nr 44 z 20 sierpnia 2020 roku w sprawie skrócenia czasu pracy

Zarządzenie Nr 45 z 28 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia okresowej oceny pracowników MGOPS w Łasku

Zarządzenie nr 46 z 31.08.2020 w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2020 

Zarządzenie nr 47 z 31.08.2020 w sprawie zmian w planie wydatków MGOPS w Łasku na rok 2020

Zarządzenie Nr 48 z dnia 4 września 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Łasku

Zarządzenie Nr 49 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Placówki Esparcia Dziennego w Łasku

Zarządzenie Nr 50 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Łasku

Zarządzenie Nr 51 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku na rok 2020 

Zarządzenie Nr 52 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku na rok 2020

Zarządzenie Nr 53 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku na rok 2020

Zarządzenie Nr 54 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku na rok 2020 

Zarządzenie Nr 57 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Łasku 

Zarządzenie Nr 58 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 59 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 60 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 61 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łasku

Zarządzenie Nr 62 z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wstępnego planu finansowego na rok 2021 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 63 z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 roku w zamian za świeto przypadające w innym dniu niż niedziela

Zarządzenie Nr 64 z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

Zarządzenie Nr 65 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 66 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad zakrywania ust i nosa przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 67 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad zakrywania ust i nosa przez pracownikóa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 68 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku na rok 2020

Zarządzenie Nr 69 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku na rok 2020

Zarządzenie Nr 70 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 71 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie prowadzenia Rejestru Umów w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 72 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie rejonów opiekuńczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku

Zarządzenie Nr 73 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku na rok 2020

Zarządzenie Nr 74 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku na rok 2020

Zarządzenie Nr 75 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Punktu Konsultacyjnego w Łasku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-26
Data publikacji:2020-02-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Nowaczyk
Liczba odwiedzin:1029